Rates

  • Rates
  • Rates
  • Rates
  • Rates
  • Rates
  • Rates
  • Rates
  • Rates
  • Rates

Rates for two bedroom and one bedroom apartments.

                  summer                                winter      

          15 Apr to 16 Dec                  16 Dec to 15 Apr Studio        65USD                           112 USD  

KING        170USD                            235USD   (5 persons)

QUEEN    170USD                            235USD    (5 persons)

JOKER      130USD                     180USD (5 persons) monthly rate of 1300USD available

APT 2       130USD                     180USD (5 persons) monthly rate of 1300USD available

APT 3       75USD                          90USD (4 persons) monthly rate of 950USD availableAPT 4       75USD                          90USD (4 persons) monthly rate of 950USD available